Laser

Laser är ett högenergiskt ljus med olika våglängder som andvänds inom medicinen på olika sätt. Ska vi "borra" i en tand uppstår ett knattrande ljud, behandlingen upplevs mindre obehaglig än med vanlig borr. Ofta behövs ingen bedövning. En fördel med laser är även den antibaktriela effekten.

Rädd för tandläkaren?

Var inte det. Vi ger dig extra stöd och behandlar med både lustgas och laser.