Betalning

Betalning och priser

101 Undersökning av ny patient                                                        745:-

101 Undersökning av revisions patient                                               685

121 Röntgenundersökning 1 st                                                            45

123 Röntgenundersökning av hela munhålan                                      764

124 Panoramaröntgen                                                                       523

141 Studiemodeller                                                                           567

201 Information och instruktion vid risk för karies                                391

204 Gelskena för fluorprofylax                                                            700

205 Fluorbehandling inkl professionell tandrengöring vid undersökning   155

301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning                       386

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder                                                    680

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling               1594

311 Info el instr vid munhälsorelaterade sjukdom el problem                 386

321 Icke operativ behandling av kariessjukdom                                    384

341 Behandling av parodontal sjukdom el periimplantit. Mindre omfattn. 390

342 Behandling av parodontal sjukdom el periimplantit. Större omfattning 830

362 Lustgassedering, per behandlingstillfälle                                          855

401 Tanduttagning en tand                                                                   869

402 Tanduttagning en tand. Komplicerad                                              1695

404 Kirurgiskt avlägsnande av en el flera bredvidliggande tänder            2914

501 Rensning och rotfyllning en rotkanal                                               3290

502 Rensning och rotfyllning 2 rotkanaler                                              3690

503 Rensning och rotfyllning 3 rotkanaler                                              4710

504 Rensning och rotfyllning 4 el fler rotkanaler                                    5250

521 Akut rotbehandling                                                                        737

541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle                             3295

 

 

 

 

Rädd för tandläkaren?

Var inte det. Vi ger dig extra stöd och behandlar med både lustgas och laser.